enfrdeitpt

DOGC Núm. 5327 – 26.2.2009 DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
RESOLUCIÓ AAR/437/2009, de 12 de febrer, de la Junta Electoral Nacional, per la qual es fan públics els resultats de les eleccions a cambres agràries celebrades el 24 de febrer de 2007.
D’acord amb el que estableixen l’article 108.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim general de les eleccions; el Decret 242/1994, de 13 de setembre, pel qual es regula el règim electoral general de les cambres agràries; el Decret 258/1998, de 6 d’octubre, pel qual es modifica el Decret 242/1994, de 13 de setembre, i el Decret 611/2006, de 19 de febrer, pel qual es convoquen les eleccions a cambres agràries, Resolc : Donar publicitat als resultats de les eleccions a cambres agràries celebrades el 24 de febrer de 2007.
Barcelona, 12 de febrer de 2009
Antoni Díaz Vendrel
President de la Junta Electoral Nacional

Annex.
Prades. 33 censats, 33 participants 100%. Vots en Blanc 2. Vots a UP 31, 93,90%. 

 


Plaça Major

Image

Poblet

Image
El tiempo - Tutiempo.net

Prades

Image

Siurana

Image