enfrdeitpt
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

oficialsPer acord del Ple de la corporació del dia 29 de juny de 2011 es va acordar constituir la mesa permanent de contractació de l'Ajuntament de Prades, a la qual li correspon les funcions d'adjudicació dels contractes de la corporació d'acord amb la legislació vigent.
La Mesa estarà integrada pels següents membres:
Presidenta: Sra. Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa
Vocals: Sr. Joan Pons i Mariné, regidor
Sr. Llorenç Torruella i Ramiro, regidor
Sr. Josep Frederic Pérez i Pastor, arquitecte municipal o tècnic que el substitueixi
Sr. Ramon Conillera i Marçal, secretari interventor o funcionari que el substitueixi
Secretari: El de la corporació o funcionari que el substitueixi

Prades, 30 de juny de 2011. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Data Publicació: 07/07/2011
BOP: 155 - Fascicle 1
2011/7898 - AJUNTAMENT DE PRADES