enfrdeitpt
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
oficials2011/6820 - AJUNTAMENT DE PRADES - Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre exposició pública d'un compte general (03/2011)

El compte general de l'Ajuntament de Prades corresponent a l'exercici 2010, integrat pel de la corporació, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, s'exposa al públic a la secretaria de l'Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.

Prades, 31 de maig de 2011 - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Data Publicació 08/06/2011/ BOP 132 - Fascicle 1