enfrdeitpt
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
oficialsAnunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació definitiva de la modificació núm. 1 del pressupost de 2012 (14-2012)

L'expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost general de l'exercici de 2012, s'ha publicat al BOP número 106, del dia 8 de maig de 2012 i no s'hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment. L'expedient ha quedat definitivament aprovat i es fan públics els capítols modificats.

INGRESSOS
Capítol Denominació Inicial Modificació Definitiu
C) OPERACIONS FINANCERES
8 Actius financers 0,00 10.714,00 10.714,00

DESPESES
Capítol Denominació Inicial Modificació Definitiu
A) OPERACIONS CORRENTS
3 Despeses financers 0,00 1.014,00 1.014,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 0,00 9.700,00 9.700,00

Prades, 13 de juliol de 2012.
El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Expedient     1
Data Publicació 21/07/2012
Inserció    2012-8045