enfrdeitpt
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
oficialsAnunci de l'Ajuntament de Prades, sobre adjudicació d'una concessió d'ús privatiu (10-2012)

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 4 de maig de 2012, ha adjudicat la concessió administrativa de l'ús privatiu del local destinat a bar situat al Centre Cívic de Prades.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Prades
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Núm. d'expedient: 001-2011

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: concessió administrativa
b) Descripció: concessió de l'ús privatiu del local destinat a bar situat al Centre Cívic de Prades
c) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i perfil de contractant
d) Data de publicació de l'anunci de licitació: 18 de gener de 2012, 19 de gener de 2012 i 11 de gener de 2012

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert

4. Cànon preu base: 6.600,00 euros anuals

5. Cànon mínim anual:
a) Import net 6.600,00 euros. Import total 7.788,00 euros

6. Adjudicació:
a) Data d'adjudicació: 4 de maig de 2012
b) Adjudicatari: TISERVEIS PRADES, SL
c) Import o cànon d'adjudicació: import net 6.612,00 euros. Import total 7.802,16 euros

Prades, 4 de maig de 2012.
El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Data Publicació  12/05/2012
BOP T 110
Data Publicació 12/05/2012BOP T 110Text de la Inserció 2012-05028