enfrdeitpt

Geologia a Prades

La vila Vermella

Geologia. La pedra vermella

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

L'interès d'aquesta geozona rau en la combinació entre aspectes geològics,
paisatgístics i turístics. La part occidental de la serra de Prades es caracteritza per relleus gresosos i calcaris abruptes, amb penya-segats de gran bellesa.

 


La morfologia del relleu és esgraonada, degut tant a la natura litològica del substrat (alternances de gresos i calcàries resistents a l'erosió amb capes d'argiles imargues tendres) com a la disposició horitzontal dels estrats. Al peu de la serra, les formacions sedimentàries esmentades, que són d'edat triàssica, jeuen discordants sobre terrenys de grauvaques i pissarres carboníferes. La serra de Prades és un indret característic de l’orografia de les comarques tarragonines, essent un destí turístic important.

 

DADES FISIOGRÀFIQUES

muntanyesdepradesLa geozona es troba a la part NW de la serra de Prades, bloc muntanyós enlairat que forma part de la Serralada Litoral. El relleu constitueix una plataforma estructural suaument inclinada cap al SW (serra de la Gritella), des de Prades fins a Siurana, essent la cota màxima als plans de la Guàrdia (1121 m). Aquest relleu està profundament encaixat pel riu Siurana al S i SE, mentre que cap al NW, les vessants descendeixen fins a la depressió de Cornudella situada entre 500 i 600m d'altitud. A l'extrem SW de la geozona, el riu Siurana es troba embassat pel
pantà del mateix nom, a una cota de 470 m.


SITUACIÓ GEOLÒGICA

La geozona de Prades-Siurana es troba enmarcada a la Serralada Prelitoral catalana, serralada constituïda per un sòcol paleozoic sobre el que es recolza una cobertura sedimentària mesozoica, heterogèniament deformada durant el cicle alpí. La geozona es localitza en la part nord-occidental del bloc enlairat de les Muntanyes de Prades. El sòcol està format per gresos i pissarres del Carbonífer, mentre que la cobertura mesozoica és constituïda exclusivament per materials d'edat triàsica, disposats en estrats laxament plegats o afectats per algunes falles.


TIPUS D’INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL

L'interès de la geozona se centra en aspectes estratigràfics i sedimentològics, gràcies a la modesta deformació tectònica dels materials postpaleozoics. Proporciona una bona sèrie estratigràfica del Triàsic inferior i mitjà, amb un registre sedimentari característic de les serralades costeres catalanes. A la base d'aquesta successió s'hi troben, dins de les fàcies vermelles Buntsandstein, excel·lents exemples de sediments detrítics d'origen fluvio-al·luvial. Per sobre, amb els sediments calcaris i lutítics de les fàcies Muschelkalk, queda enregistrada la transgressió triàsica amb dos cicles marins separats per una intercalació continental.

Des del punt de vista didàctic, la gran expressió de la geologia en el relleu i els bons afloraments de fenòmens sedimentaris, junt amb altres valors patrimonials de paisatge i històrico-culturals li confereixen un notable interès geoturístic. Les formes d'erosió característiques en els materials triàsics constitueixen indrets que atrauen una notable afluència de visitants (per exemple cingles de l'Abellera, roques Foradada i del Gríngol a les proximitats de la vila de Prades, cingles de Siurana -Salt de la Reina Mora i la Trona-, etc.).


RELLEVÀNCIA COM A REGISTRE GEOLÒGIC

La geozona de Prades-Siurana té rellevància per a diversos camps de la Geologia, dels que cal assenyalar els següents:
Registres estratigràfics, processos i roques sedimentàries. En condicions bones d'aflorament es presenten diversos aspectes d’Estratigrafia i Sedimentologia referents a les fàcies germàniques del Triàsic: estructures sedimentàries, atasconament d'estrats i geometries de paleocanal, seqüències de fàcies a diverses escales, canvis composicionals i de procedència, etc.

Processos exògens: modelat del relleu de vessants, geomorfologia en costes, meteorització, erosió, dinàmica gravitacional. Aquests indrets han estat utilitzats tradicionalment com afloraments de docència per alumnes d'ensenyament mitjà o universitari, havent estat a més visitada la geozona amb motiu de l'excursió del congrés celebrat a Tarragona el 1977 i anomenat "I Coloquio de Estratigrafía y Paleogeografía del Pérmico y Triásico de España".