enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
oficialsAnunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació inicial de la modificació del nomenclàtor de les vies urbanes (09-2012)

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 4 de maig de 2012, ha aprovat inicialment la modificació del nomenclàtor de les vies urbanes de Prades, d'acord amb el plànol que consta a l'expedient.

L'expedient es sotmet al tràmit d'informació pública per un termini de vint dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOP, durant el qual es podran presentar al·legacions. Transcorregut aquest termini sense haver-se'n presentat cap, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

Prades, 4 de maig de 2012.
El secretari, Ramon Conillera i Marçal.
Data Publicació  12/05/2012
BOP T  110
Data Publicació 12/05/2012BOP T 110Text de la Inserció 2012-05027